Tallinna Sikupilli Lasteaed on Tallinna linna munitsipaal-lasteasutus, mis asub aadressil Kivimurru tn. 3. Lasteaial on soodne asukoht Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa piiril, Lasnamäe paekalda veerul.

Lasteaed alustas tegutsemist aastast 1968 Tallinna 128.lasteaia nime all. Asutus kuulus kuni aastani 2000 Trikotaaživabrikule” Marat”. Praegune nimi Tallinna Sikupilli Lasteaed on detsembrist 2000.

Lasteaias tegutseb 6 rühma, neist 1 on sõimerühm, 1 liitrühm ja 4 tavarühma. Lasteaia õppekeeleks on eesti keel.

Lasteaed on keskkonnasuunitlusega. Õueala on kujundatud lihtsalt ja lapsesõbralikult. Lastel on võimalik ronida, mängida erineva suurustega puupakkudest moodustatud keskustes: Siku-Juku jutunurk, Konnatiik, Roniuss, Putuka pesa.

 Lasteaia õuealal asub suures valikus okas- ja lehtpuid, viljapuid, marja- ja ilupõõsaid. Peame oluliseks õuesõpet (juuni ja august on õuesõppe kuud).

Sikupilli lasteaed teeb tihedat koostööd Lehola Keskkonnhariduskeskusega. On osaletud erinevates keskkonnaalastes projektides ja koolitustel.

Igapäevaselt pöörame tähelepanu keskkonna hoidmisele ja säästmisele.

Asutus pakub valikuvõimalusi mitmekülgseks huvitegevuseks lähtudes lastevanemate soovidest.

1995.a. alustas lasteaias tööd esimene Hea Alguse metoodikat kasutav rühm.

Tänasel päeval kasutatakse osaliselt Hea Alguse ja Montessori pedagoogika aluseid.

Õppe-ja kasvatustöös peetakse oluliseks loovust, mängulisust ja individuaalsust.

Lasteaed peab oluliseks IT-vahendite olemasolu ja nende aktiivset kasutust töötajate poolt. Aastast 1999 on igas rühmas arvutid. Suurem osa töötajaid on IT-alaselt koolitatud. Asutus väärtustab traditsioonide olemasolu ja nende mõju organisatsiooni kultuuris. Lasteaial on palju pikaajalisi ja huvitavaid traditsioone.

Näiteks:

   Kolmekuningapäeva õnnepudru söömine personalile.

Sirelite(ka muud puud, ilupõõsad jne) istutamine kooliminevate laste ja vanemate poolt.

Taldrikute kinkimine lasteaiale kooliminevate rühmade poolt, kus kirjas lõpetajate nimed, lõpetamise aasta ja töötajate nimed.

Asutuse sümboolikaga kujundatud tassi ja kleebise kinkimine kooliminevatele lastele.

Kiigepidu-piknik.

Lumelinna ehitamine lasteaia õuealale Tallinna Sikupilli Keskkooli õpilaste poolt.

„ Helesinine liblikas” – töötajate tunnustamine.

Kalender

Märts 2019
E T K N R L P
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Otsing